Informacje o wilgoci

standardowa, uznawana za prawidłową wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna kształtować się w zakresie 40 % – 60 %

Konsekwencje zawilgocenia

Znaczny wzrost wilgotności wpływa ujemnie zarówno na stan techniczny budynku, jak również na znajdujące się w nim materiały i wyposażenie. Zbyt duży poziom wilgotności w dłuższej perspektywie czasu, prowadzi do powolnej degradacji materiałów budowlanych, a tym samym do niszczenia samego budynku. Również, wyposażenie (meble, sprzęt elektroniczny, AGD) lub inne materiały składowane w zbyt wilgotnych pomieszczeniach mogą ulegać nieodwracalnemu uszkodzeniu. Kolejnym następstwem nadmiaru wilgoci jest możliwość występowania grzybów pleśniowych, które nie pozostają obojętne na samopoczucie i zdrowie osób przebywających w takim środowisku, a z czasem wpływają destrukcyjnie także na stan techniczny pomieszczeń.